Velâyet

Velâyet makamı vardır. Buna sahip ALLAH’ın kulları da vardır. Tasarruf sahibidirler. Tasarruf başka bir şeydir. Her Velîde yoktur. Gürültülü lâflara bakma… Böyledir. Velâyet makamı tekdir. Aynı asırda, devirde muhtelif velâyet makamı olmaz. Ancak ondan yani o makamdan nûrlanan Velîler mevcuttur. Velâyet makamı kimdedir? Belli değildir. Her asırda peyda olur velâyet makamın işgal eden Kimse bilmez …