5 Vakit Namaz

Namazın Kuran-ı Kerim de 5 vakit Kılınacağına dair Ayetler. Abdullah b. Abbas’a (r.anhüma), “Kur’ân-ı Kerim’de beş vakit namaza delalet eden bir âyet var mıdır?” Rum suresi 17, 18 ve Kaf sûresi 39, 40. âyetleri okumuş ve bunların beş vakit namaza delalet ettiğini belirtmiştir. Rum Suresi 17; “O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman …