5 Vakit Namaz

Namazın Kuran-ı Kerim de 5 vakit Kılınacağına dair Ayetler. Abdullah b. Abbas’a (r.anhüma), “Kur’ân-ı Kerim’de beş vakit namaza delalet eden bir âyet var mıdır?” Rum suresi 17, 18 ve Kaf sûresi 39, 40. âyetleri okumuş ve bunların beş vakit namaza delalet ettiğini belirtmiştir. Rum Suresi 17; “O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman …

Suyun Sırları

Suyun Sırları! Su hakkın da 2 Hakikatten bahsedeceğim. Okuyanlardan Allah razı olsun “İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” ENBİYA Suresi 30. Ayet Biz her şeyi sudan halk (ettik). Asıl madde su değil buraya dikkat edin asıl olan Hayy’dır. Hayy, Su …