Su’s

O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. (Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Rahmân Suresi Su bazen toprağın altında Settar olur. Her göz görmez! Amma kalbin Fuad (Gönül) tarafından bakanlarla, Musa ile konuşur gibi konuşur Deniz… Virane olmuş Çeşmeler vardır Suyu akmaz sanmayın, gündüz vakti örtüsüne bürünmüştür. Koskoca …

Hızır As. (Sislerin Arasından)

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının Selamı üzerinize olsun. Dertlinin derdini dinlemek dertliye bir nevi zekât vermek gibidir. Dertli insanın tereddütle dolu, dumanla kaplanmış bir gönül evi vardır. Dertlinin derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun. “Ayıp gören gayb âleminin kokusunu bile alamaz.” Güneş dağa da vurur altına da… Sarhoşun önünde hendek de birdir meydanlık …

Settâr

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.   Settâr Örtünmek, Gizlenmek manasına gelen İsm-i Şerif’tir. Dinî mânâ da ise kadınların namahreme görünmemek için yapması ve dikkat etmesi gereken olgulardır. Kadınlar da Saç, Yaratılışında endam güzelliğinin tecelli ettiği yerdir. Saç kadının kendi endamına uygundur. Saç kadınlarda uzundur. Kıl, Tüy yoktur veyahut yok denecek …

Bir Hikaye

Allah’ın, Resul’ünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun ey Hane Halkı. Bir zamanlar bir Deli bana bi Hikaye anlattı bende Sizlere anlatmak isterim. İnşAllah beğenirsiniz. *** Bir gün dostlar meclisi kurulmuş, oturup sohbet edermiş Erenler. Aralarına birde Deli varmış. Nasip olur belki şu Kulların konuştuklarından bizde nasipleniriz demiş oturmuş aralarına. Soğuk bir kış …

Yaratılış – İki sur arasında!

Allah’ın, Resul’ünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun ey Hane Halkı. Bismillahirrahmanirrahim. “Yaratılışını unutarak bize bir de mesel fırlattı: «Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?» dedi.” YaSin Suresi 78. Ayet “De ki: «Onları ilk defa yaratan diriltir ve o yaratmanın her türlüsünü bilir.»” YaSin Suresi 79. Ayet “Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan …

Hallac-ı Mansur – Sislerin Arasından

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Bereketi üzerinize olsun ey Hane Halkım. ***Hallac-ı Mahsur*** Bundan 1129 yıl önce Hicri 309 Yılı. İlahi sırlardan Ledünni sırlardan bir haber olanların verdiği fetva ile gerçekleşmiş bir vahşetten söz edeceğiz. Öyle bir vahşet ki, bu zamana kadar, ne Firavunların, ne Engizisyon mahkemeleri ne yamyamlar nede vahşi hayvanlar böyle …

Gel

Gel ol Aşk kapısında Muhabbet. Cümle alem gül olsun, sen Gülzar Gel ol Aşk kapısından Kalb-i Mabed Cümle alem Kan olsun, sen Can Gel ol Aşk kapısında bir Veli Cümle alem Maşuk olsun, sen Aşık-ı Deli Gel ol Aşk kapısında Hüsn-i zan Cümle alem konuşsun, sen Baki Lal Gel ol Aşk kapısında Yusuf Cümle alem …

Arayış

Allah’ın, Resulünün ve Aşık kullarının selam ve bereketi üzerinize olsun ey kızgın çöldeki serin Su damlaları. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salat-ı selam olsun Muhammed Mustafa’nın feyizlere açık ruhuna. Tertemiz Ehli Beyte selam olsun. Bir hikaye ile başlayayım sözlerime, Sevgi ile. Geçen bir kul var Allah aşığı, Çıkmış gitmiş çöllere Peygamberimizi aramaya. Az gitmiş …

İnsan!

Tin Suresi 4. Ayet’de; “Andolsun ki biz insanı en güzel biçimde (ahsen-i takvîm) yarattık” denilmektedir. İnsan yaratılışı gereği, tüm kainatta bulunan düzeni Adem’iyatın da taşır. Hamuru toprak, Suyu Hay’dır. Artanı ise Yakut! Bunun yanın da Allah’ın ona kendi özünden bahşettiği bir Lema taşır. Bir Emanet… Ruh-u Azam bil hele. “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun …