Su’s

O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. (Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar. O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Rahmân Suresi Su bazen toprağın altında Settar olur. Her göz görmez! Amma kalbin Fuad (Gönül) tarafından bakanlarla, Musa ile konuşur gibi konuşur Deniz… Virane olmuş Çeşmeler vardır Suyu akmaz sanmayın, gündüz vakti örtüsüne bürünmüştür. Koskoca …