Bela Sopası ve Eşeklik

Vakitlerden bir vakit, divan kurulmuş. Hazreti Ebu Bekir Radiyallah ahn , Huzur-u Risâlette oturur imiş. Dişi ağrırmış mübareğin. Ağrı o kadar şiddetlenmiş ki, tahammül hududunu aşmaya başlamış ve gözlerinden yaşlar akmaya başlamış. Resûlullah bu halini görüp de; “Ya Ebâ Bekir ne oldu sana?”” “Hiç ya Resûlullah!” demiş. “Hele hele” demiş. “Ya Resûlullah Üç Gündür Dişim ağrımakta …

Adam ol, adam!

“Adam ol, adam!” Adam Ol Mehmed Efendi’nin enteresan bir hikâyesi var. Tanısın, tanımasın her gördüğü şahsa “Adam ol!” diye hitap eden bu meczup zat, kimseden bir yardım talep etmezmiş. Rivayete göre bir gün Keçecizade Fuad Bey, Beykoz’da vapura binmek için bekliyorlarmış. Bu esnada Adam Ol Mehmed Efendi iskelede belirmiş. Fuad Bey, Adam Ol’un parasızlıktan vapura …