İnsan

“İnsan Bilmeyen değil, Bildiklerini Dünyalık peşine düşüp unutmuş olandır.”                                                                                             …