Hallac-ı Mansur – Sislerin Arasından

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Bereketi üzerinize olsun ey Hane Halkım. ***Hallac-ı Mahsur*** Bundan 1129 yıl önce Hicri 309 Yılı. İlahi sırlardan Ledünni sırlardan bir haber olanların verdiği fetva ile gerçekleşmiş bir vahşetten söz edeceğiz. Öyle bir vahşet ki, bu zamana kadar, ne Firavunların, ne Engizisyon mahkemeleri ne yamyamlar nede vahşi hayvanlar böyle …

5 Vakit Namaz

Namazın Kuran-ı Kerim de 5 vakit Kılınacağına dair Ayetler. Abdullah b. Abbas’a (r.anhüma), “Kur’ân-ı Kerim’de beş vakit namaza delalet eden bir âyet var mıdır?” Rum suresi 17, 18 ve Kaf sûresi 39, 40. âyetleri okumuş ve bunların beş vakit namaza delalet ettiğini belirtmiştir. Rum Suresi 17; “O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman …

Adam ol, adam!

“Adam ol, adam!” Adam Ol Mehmed Efendi’nin enteresan bir hikâyesi var. Tanısın, tanımasın her gördüğü şahsa “Adam ol!” diye hitap eden bu meczup zat, kimseden bir yardım talep etmezmiş. Rivayete göre bir gün Keçecizade Fuad Bey, Beykoz’da vapura binmek için bekliyorlarmış. Bu esnada Adam Ol Mehmed Efendi iskelede belirmiş. Fuad Bey, Adam Ol’un parasızlıktan vapura …