İnsan!

Tin Suresi 4. Ayet’de; “Andolsun ki biz insanı en güzel biçimde (ahsen-i takvîm) yarattık” denilmektedir. İnsan yaratılışı gereği, tüm kainatta bulunan düzeni Adem’iyatın da taşır. Hamuru toprak, Suyu Hay’dır. Artanı ise Yakut! Bunun yanın da Allah’ın ona kendi özünden bahşettiği bir Lema taşır. Bir Emanet… Ruh-u Azam bil hele. “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun …

İki Doğu ve İki Batı

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Bereketi üzerinize olsun Ey Hane Halkı. “O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir.” RAHMAN Suresi 17. Ayet Bu, İki Doğu ve İki Batı da ne ola ki? Soruya içinden Bilmem! diyenler var… “Oku! O yaratan Rabbinin adıyla!” ALAK Suresi 1. Ayet Şaşkınlık ve korkuyla cevap verir: “Ben okuma …