Hatem-i Veli

“Biz Allah yolunda yürüyen kulların, ayakları altında toz zerre’siyiz.”                                                                                             …