Allah yolunu ölü kalplere bile anlatınız.

Allah’ın, Resulünün ve Aşık kullarının selam ve bereketi üzerine olsun, ey Derya’ya Aşık olan Damla.

Hamdolsun Alemlerin Rabbı olan Allah’ıma. Şükürler olsun kapısında Kul eyleyen Allah’a.

Salat-ı Selam olsun, Alemler Güneşi Nur yüzlü Muhammed Mustafa’nın feyizlere açık Ruhuna. Selam olsun Allah yolcularına.

Enayet’ten, Benlikten Allah’a sığınırım. Ben, benden geçer, Hak’ta kaybolurum.

Tevazu ve sevgi ile;

“Biz Sevgi için gönderildik, Af Derya’ya yakışır, bize Kulluk.”

Rastlantı tesadüf sanmayasınız kapınızın çalınmasını. Kapıyı çalana değil, o kapıyı çaldırana bakmalı!

Rabbim; Yüce dağ başında ki Çimeni de Susuz komaz, Cennetü’l Bakide ki Gülü’de. An olur, kana kana içersin bu Sudan.

Belki daha da Susarsın!

“Ashabım Gökteki Yıldızlar Gibidir; Hangisine Uyarsanız uyun Hidayet Bulursunuz” Hadisini düşün ki, Hocalara imrenmeyesin.

O gökte bir Yıldız da sen olursun bir gün.

(Vaktâ ki “Resûlullah” bu dünyâya gelince,

Bir “Yıldız” doğuverdi gökyüzünde o gece.)

Bu yolda; Fatiha’nın 5. ayetine tabii olmak var “İyyake na’büdü ve iyyake nestain” (Rabbim) biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

5 Vakit namaz da, 40 kere geçer bu Ayet. Sen bu Ayet’e uy bakalım, Rabbim sana Kulum diye mühür vuruyor mu? En büyük Evliyalarını Hoca olarak görevlendiriyor mu? An gelir Kulum diye sesleniyor mu?

“Kürek kemiklerim arasında bulunan bu ben, benden önceki peygamberlerin beni gibidir.” Hadis

Ey benim kurak çölde bulduğum, yarenim olan Su damlası. Bu yol Allah’ın yolu. Bu yolda yürüyen bize ayak bağı olmaz.

Biz kimiz ki! Biz anca o yolda yürüyenlerin ayağının altında toz oluruz.

Benden Vazgeç dersin. ”Allah’ı, Allah yolunu ölü kalplere bile anlatınız” (Taşlaşmış, kararmış kalbi olan insanlara bile anlatın) diyen bir Yaradanın Kulu vazgeçermi.

“Ey örtüsüne bürünen (Peygamber)! Kalk ve artık uyar! Ve Senin Rabbini Yücelt” Muddesir 1-2-3

Bilmez misin? Hz.Ömer’dir benim hocam. Tek başına ilk kez apaçık Kabe ye Hicret edendir. O ki hicret kapısını açandır, O yolda ölüm bile olsa, yürümüştür.

O yürümüştür de biz bu yolda yürümekten, bir kardeşimize gel demekten vazgeçermiyiz.

Toprak Sende’de aynı, Bende’de aynı. Biraz Su katılmış “HAY” ile can bulmuşuz. Toprak borçtur bize, biz borcu bilenlerdeniz, en temiz şekli ile geri vermeyi Allah nasip etsin hepimize.

Köklerim güçlensin dersin, İşte sana Su, İşte sana Toprak, Bitki de Sensin, Bahçıvan ise Allah. O alemlerin Rabbi olan Allah, seni nasıl yetiştirir, nasıl bir yön verir onu biz bilemeyiz.

Şu kadarını söyleyeyim: Bu yolda yürüdüğün sürece tek bir makam var; o da ‘HAYRET MAKAMI’. Marifette yolcu olmuş insan hep görecek ve yaşayacak ki hep Allah’ın eşi benzeri olmayan sanatı, güzellikleri karşısında hep ‘HAYRETTE’ kalacak.

Oku! Kainat Kitabını

Bu yol; ”Kolaylaştırın Zorlaştırmayın, Sevdirin Korkutmayın” Hadisine uyup yürüyenlerin yoludur.

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn. (Nûn, Kaleme ve satır satır yazdıklarına Andolsun.) Kalem 1

Allah Sizlerle…

Hatem-i Veli

Yorumlarınız

Yorum Bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *