Kuran-ı Kerim

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının, Selam ve Bereketi üzerinize olsun ey Hane halkı.

Bismillah.

“Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, o hikmetli kitabın ayetleridir.” YÛNUS Suresi 1. Ayet

Enaniyetten, Benlikten Allah’a sığınırım.

Kuran-ı Kerim; İsmi ”Okumak, anlamak, öğrenmek” anlamında bir manaya gelen Allah Kelamının ciltlenmiş şeklidir.

”Elif, Lam Ra.”

Hangi dildir? Manası nedir? Kaynağı nedir?

Ve devamı …

Hangi ” O Hikmetli kitabın ayetleridir” ?

Yukarıda ciltlenmiş, Kuran-ı Kerim’in mi? Oku diyen! Hangi kitabın?

“Elif, Lam, Ra.”

Asıl olan Kuran Allah’ın Kelamıdır. Ve tek bir Dili vardır.

Kelamın, yani Ayetlerin kaynağı Tek olan Allah’tır.

Vahiy Allahça inmiştir ve

İsa Peygamberde ”Süryanice”
Musa Peygamberde ”İbranice”
Muhammed Mustafa s.a.v. de”Arapça” olarak, Zahir’de hayat bulmuş, duyulmuş ve görülmüştür.

Bunu her Kul bilir ama her Kul idrak edemez.

Sese, söze gerek yoktur bu dilde, zaman ve mekan’da önemli değildir. O Dil’de Kelam’lar dökülürde o an anlar Kelamın döküldüğü defter.

Satır satır yazılır; Muhammed Mustafa s.a.v. in, hiç bir zaman silinmeyecek gönül defterine.

Oradan Ses bulur,sözcüklere, yazıya dökülür. Oradan Arabça olur, Hz. Musa’da İbranice olur.

Peki ”o Hikmetli kitap” nedir?

Muhammed Mustafa s.a.v. dir.

Kaynağı ve Sahibi Allah olan.

Allah İlk Kelamı ile, İlk Yazıyı, Sessiz sözsüz, Allah’ça dilinde, Muhammed Mustafa s.a.v. in, özüne yazmıştır.

Oradan Zahire görünmüştür.

Bu yüzdendir ki;

Kuran’ı Kerimi okumak!

”Peygamberimizi, Gelmiş geçmiş Peygamberlerimizi daha’da Ötesi Allah’ın sessiz , sözsüz, vakit ve mekansız Kelamı’nı okumak, Anlamak, öğrenmek ve uygulamaktır.”

Hangi dilde okursanız okuyun Bunu asla değiştiremezsiniz. O zahiri Diller ile okununca ne anlamını, nede anlatmak istediklerini yitirir.

O her Kul’a, Her İnana, her Okuyana Anlatmak istediğini Anlatır.

Yeter ki Allah ”Ol” desin.

Kulluk bilip okuyanlar, öğrenenler, anlayıp uygulayanlar ise; Güzellik bulur, Baki olur, Zamansızlığı bilir, Mekansızlık ta gezer.

Yıldız olur Karanlıkta parlar.

“Laf olanları Söz sanıp aldanma, Deli’dir konuşur Veli Sanma”

 

Hatem-i Veli

Yorum Bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *