Ecir – Günah – Sevap – Farz – Vacib

Allah’ın, Resulünün ve Aşık Kullarının Selamı ve Bereketi üzerinize olsun.

Ecir: Ahiret hayatına ait bir mükâfattır.

Bu mükafatın durumu ne olduğu bilinmemektedir.

Ecir Allah ile Kulu arasındadır.

Sevap: Sonuçları ecir olan hareket, durum, fiil.

Sevap kul olanı ecre hazır eder.

Günah: Ahsen-i Takvim yaratılmış İnsanın, kendi kendine hürmetini koruması için yasak edilen şeylerdir.

Farz:  Yapılması kati bir hükümle emrolunmuş şeylerdir. Bunu yapmakta mecburiyet yoktur, mecburiyeti Hakk’a daha yakın olmakta gizlidir. Ben Hakk’a Kul olmak, dost olmak istiyorum, onunla yakın bir muhabbet içerisinde olacağım diyorsan, Farz olanı yapacaksın. Budur.

Vacib: Bu yapılması zaruri ihtiyaç olan şeylerdir.  Namazlarda Fatiha okunması, Bayram Namazları…

Bir kimsenin kalbini kırmak Günah, Bir kimsenin gönlünü kazanmak Sevaptır.

Mucize: Peygamberlerce ortaya konan, ortaya çıkarılan, gösterilen olağan üstü durum ve hallerdir.

Bürhan: İnsanın aradığı şeyi ortaya çıkaran Delil, Kanıt ve İsbat vasıtalarıdır.

Sadaka: Sadaka gıda ile verilirse uygun ve güzeldir. Eldeki gıda ve rızıkların artıklarından kalanlardan sadaka olmaz. Eski giysi, eski ayakkabı, ölüden geriye kalan kıyafet vs gibi şeylerden sadaka olmaz. Bu olsa olsa yardım olur ki, buda Dünya’da kalır. Ahrete Ecir olarak gitmez.

Sadaka da Ahsen gizlidir. (Bu Ahsen yaratılmış İnsanın Ahsenlik sırrıdır)  Bu sebeple sadaka en güzel biçimde olmalıdır. Burada Hakk’ın “Er Rezzak” olduğuna iman etmek ve tasdik etmek gizlidir. Bir şükür gizlidir bu esmaya karşı sadakada.

Peygamberimiz ve onun kıymetli Ailesi asla sadaka kabul etmezdi.

Peki ama Niçin?

Kimsenin rızkına müdahale etmemek düşer İnsan olana!

Şu son cümleleri iyice tefekkür edelim kardeşlerim.

Er-Rezzak – الرزاق

(Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır ve rızık vermek ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Bütün insanların ve hayvanların rızıklarına O kefildir ve O’nun garantisi altındadır.)

Günah,  Ahsen-i Takvim yaratılmış İnsanın, kendi kendine hürmetini koruması için yasak edilen şeylerdir dedik.

Allah bunları bizlere bildirmiştir, Kuran-ı Kerim’de yazar ve Hadislerde de geçer bunlar. Peki bildirme sebebi nedir? Burada biz İnsanların bunlardan sakınması için bir uyarma gizlidir.  O vakit bunlardan sakınmak, uzak durmak, korunmak biz aciz olan İnsanların elinde olan bir şeydir.

Demek ki, Günah bizim elimizde olan bir şey, yani bunun kararını yapıp yapmamayı bize bırakmış ki Allah, o sebeple bize sakınmamızı söylemekte.

Günah ve Küfrün İnsanların kendi elinde olması sebebi ile Allah, Gafur ve Rahim isimleri ile tecelli etmektedir!

Demek ki günah ve küfür Hakk’ın işi değildir,  eğer öyle olsa idi Allah zalimlerin en büyüğü olurdu. Çünkü kâfire kendi verdiği bir günah ve küfürden dolayı ceza ve eziyet verme zorunluluğu doğardı.

Ki böyle bir durumda Gafur ve Rahim ismi ile insanların bu durumu karşısında onları temize güzele feraha rahata çıkarmak için tecelli etmezdi.

O vakit Günah insanın kendi elindedir! Bu sebeple attığımız adımları iyi düşünmek yaraşır bize.

El-Gafûr – الغفور

(Kulların günahlarını, hatalarını  ve kusurlarını çokca bağışlayan,bağışlamaktan bıkmayan,usanmayan,affı ve bağışlaması sonsuz olan.)

Er- Rahim –  الرحيم

(Rahmet,merhamet, şevkat eden.En iyi şekilde koruyup bağışlayan;rahmet ve merhamet sahibi…bağışlama sahibi.)

 * Ki şu bir Sır’dır; Kuran-ı Kerim’de geçen ve Peygamberimizin bize örnek model olup gösterdiği ibadetleri layıkıyla yapan kul da bu Günah görünmez, Günaha gitmesine bir şey engel olur!

O adımı oraya atma der bir şey!

Günler hayır olsun, Allah sizlerle.

 

 

 

Yorumlarınız

Yorum Bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *