Velâyet

Velâyet makamı vardır.

Buna sahip ALLAH’ın kulları da vardır. Tasarruf sahibidirler. Tasarruf başka bir şeydir. Her Velîde yoktur.

Gürültülü lâflara bakma… Böyledir.

Velâyet makamı tekdir. Aynı asırda, devirde muhtelif velâyet makamı olmaz. Ancak ondan yani o makamdan nûrlanan Velîler mevcuttur. Velâyet makamı kimdedir? Belli değildir.

Her asırda peyda olur velâyet makamın işgal eden

Kimse bilmez ol mübârek zâtın kim olduğun .

Derdi devâsın olur dertliye kendü derdün bilmez Lokman bile.

Gel bulursan derdinin dermanını ol zaman

Kadru kıymetin olan insan, insanı insan yapar

Kim, demişler arzı vâsi ister isen gir velînin kabzına

‘’Arş’ı kürsi Kâbe kavseyn’’ den geniştir ol velînin ayesi

Ol makamda gizlidir sûr-u sırrel yakîn

Kul huvallahu ahad yükseltir insanı Makam-ı Mahmud’a

Ol makamda perdelenmiş Ahad, Ahmed, Nûr-u Muhammed

Emrolundu Mustafa’ya ‘’vemine’l- leyli fetehecced’’

Ol Namazın kıymetin bil etme hata

Yükselirsin sen de mi’rac ile Makam-ı Mahmud’a

Gafil olma büyü velâyet makamın alan namzettir

Ahad, Ahmed, Mahmud, Muhammed Nûru görmeye…

Hatem-i Veli’nin Hocası

Yorum Bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *