Resûl – Nebî

IMG_3399

ALLAH, kelâmında:

“O halde beni anınız, ben de sizi anarım. Bana şükredin de nankörlük etmeyin.” Bakara Suresi 152. Ayet

“Fezkiruni ezkirküm”. Beni anınız, ben de sizi anarım!..

Burada teker teker her bir kula hitap vardır.

“Beni Anarsanız ben de sizi anarım!..”

Buradan İnsanın Serbest bırakıldığı anlamı çıkar.

Allah’ın kapısı kilitli değildir hiç bir Kula.

Yani “sizi anarım” var ya,

“O zaman içeri girebilirsiniz!” demek…

Allah’ın kapısından içeri girmek için Resule uymak gerekir… Nebîye değil!..

Resule uymak gerekir dedik, bu ne demektir?

 

Resullük: Ademiyettir. Ki bu ”Kuran-ı Kerim”dir. Bu tebliğin şahsına yüklendiği demektir.

Nebilik : İnsaniyattır, ki bu ”Resulün Sünneti” ve ”Resulün Kişiliğidir”

Nebiler Yüzlerini, Gökyüzüne dönüp vahiy alırlardı

Hz. İsa, Mübarek ellerini göğe kaldırıp Vahiy alırdı

Hz. Musa, Turda ve Ateşe bakarak alırdı Vahyi.

Hz. Resulullah ise, Yer ve Mekân tanımaksızın, Mübarek Kalplerini Allah’a çevirip her yerde Vahiy alırdı.

(Burada Örtünme (Es-Settâr) esması da Settâr’dır. Bir vakit onu da anlatırız inşAllah.)

1 – Dağa vahyettim BEN

2 – Ağaca vahyettim Ben

3 – Arıya vahyettim Ben

4 – Meryem’e vahyettim Ben

5 – Resûlü Ekrem’e vahyettim Ben

6 – Nebîlere vahyettik BiZ.

Ayetlerde, Ben ve Biz kelamları vardır, Ben ne demektir? Biz ne demektir?

Ben = Allah’ın bizzat şahsiyetidir.

Biz = Allah’ın; Sıfatları, kudretleri, Hak üzerinde Allah’ın Esmaları ile tecelli ve yansımalarıdır.

Kitap gönderilen Peygambere Resul denir.

Nebi, kendinden önce gelen Resulün dinini tebliğ eden Peygamberdir.

Yeni din getirmeyip, önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir.

Nebî: Söyler. İrşad eder. Harb etmez.

Resûl: Harbeder, beddua etmez…

Oksijen olmayan yerde ses ve koku yoktur.

Renk ve koku fanidir, ömürleri vardır. Madde değildirler, maddede görünmeye başlar.

Sesler, kelâmın duyuluşudur. Kelâm kadîmdir. Yani evveli âhiri yoktur. Ezelden vardır.

O hâlde bâkidir. Fâni değildir.

Kelâmın sudur yeri aynıdır:

Musa’ya “İbranice”,

İsa’ya “Süryanice”,

Resûl’e “Arapça” ya çevrilerek gelirdi.

Orjinal olan ise Allah’ça dır.

Bunu her kul bilir lakin her kul idrak edemez.

Ahad olan Allah anlayanlardan eylesin inşAllah.

Hatem-i Veli

Yorum Bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *